Integritetspolicy

1. Personlig information

Din rätt till integritet är av stort värde för oss och vi är medvetna om att när du lämnar personlig information till oss, så litar du på att vi tar vårt ansvar att skydda den. Vi är noga med att skydda integriteten för besökarna på vår hemsida samt all personlig information som våra webbanvändare ger oss. Vi vidtar tekniska och säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information, och vi är registrerade hos integritetsrelaterade advokatbyråer i respektive land när vi hanterar din personliga information.

För att kunna erbjuda dig bättre service kan Lascal Ltd skicka din personliga information till en av våra officiella distributörer. Dessa distributörer är registrerade hos integritetsrelaterade advokatbyråer för respektive land och/elle region, och respekterar din integritet enligt denna policy.

2. Användning av personlig data

Personlig information från användare på denna hemsidan, eller våra dotterbolags hemsidor, kan komma att användas i marknadsföringssyfte av Lascal Ltd och/eller någon av våra distributörer, men endast om användaren har gått med på detta. Om inte, så kommer ingen data som användaren angivit användas av Lascal Ltd eller våra distributörer i marknadsföringssysfte.

Lascal Ltd (eller dess distributörer) hyr, säljer, eller tillhandahåller inte någon personlig information till tredje parter från hemsidan eller någon av våra dotterbolags hemsidor. Vi använder alla skäliga medel för att säkerställa att din information hos Lascal Ltd, eller någon av våra distributörer, men ansvarar inte för offentliggörande av information orsakade av överföringsfel eller misstag hos tredje part.

Lascal Ltd. förbehåller sig rätten att med rimlig varsel uppdatera denna policy och andra policies när som helst. Alla uppdateringar i policyn träder i kraft omedelbart.

3. Kakor

Vår hemsida kan använda 'kakor' för att underlätta användandet. 'Kakor' är små textfiler som är designade för att förbättra ditt besök hos oss, och även för att hjälpa oss med analys. Du kan vanligtvis anpassa din webbläsare för att undvika detta. Vänligen kom ihåg att vår hemsida använder inte 'kakor' för att lagra personlig information.

4. Kontakt

Joran Lundh
Lascal Ltd
Suite 919, 9th floor, Tower 3
China Hong Kong City
33 Canton Road
Kowloon
Hong Kong
Tel. +852 2302-1511
Fax. +852 2302-1577

Synergy

Become a Member


Continue