Vår miljöpolicy

Vi på Lascal är måna om att skydda miljön, samt att säkerställa våra anställdas och vårt samhälles säkerhet och hälsa.

Vi är dedikerade till att överträffa våra kunders förväntningar och att följa federala, statliga samt lokala miljöregler.

I våra design- och produktionsprocesser strävar vi ständigt till, tillsammans med våra kunder och leverantörer, att minimera utsläpp samt att använda förnybara material för minsta möjliga negativa inverkan på miljön.

Kontaktinformation
Joran Lundh
Lascal Ltd
Suite 919, 9th floor, Tower 3
China Hong Kong City
33 Canton Road
Kowloon
Hong Kong
Tel. +852 2302-1511
Fax. +852 2302-1577