1. Persoonsgegevens

Jouw recht op privacy is uitermate belangrijk voor ons en we beseffen dat wanneer jij informatie over jezelf aan ons geeft, dat je dat in vertrouwen doet. Wij verbinden ons ertoe de privacy van onze websitegebruikers te beschermen en persoonlijke informatie die onze websitegebruikers ons geven vertrouwelijk te behandelen. We nemen geschikte technische en veiligheidsmaatregelen om jouw persoonlijke informatie te beschermen. Wij zijn geregistreerd bij de relevante, internationale rechtshandhavingsbureaus inzake privacy in elk land en elke regio wanneer we jouw persoonsgegevens verwerken.

Om je een nog betere dienstverlening te verstrekken, kan Lascal Ltd. je persoonsgegevens doorgeven aan één van de officiële verdelers. Deze verdelers zijn op hun beurt ook geregistreerd bij de relevante, internationale rechtshandhavingsbureaus inzake privacy in het desbetreffende land en/of de desbetreffende regio en zullen jouw privacy conform dit privacybeleid respecteren.

2. Gebruik van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens afkomstig van gebruikers van deze website of hieraan gekoppelde websites kunnen worden gebruikt voor marketing- en publiciteitsdoeleinden door Lascal Ltd. en zijn verdelers, enkel en alleen wanneer de gebruiker een 'opt-in' heeft goedgekeurd en dus akkoord gaat met dit gebruik van zijn gegevens. In het andere geval mag geen enkele informatie afkomstig van websitegebruikers worden gebruikt door Lascal Ltd. of zijn verdelers voor marketing- of publiciteitsdoeleinden.

Lascal Ltd. (of zijn verdelers) huurt, verkoopt of verdeelt geen persoonsgegevens aan derde partijen die werden verzameld op deze website, hieraan gekoppelde website of die werden doorgegeven via correspondentie met Lascal Ltd. (of zijn verdelers). Wij ondernemen alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Lascal Ltd. of zijn verdelers zijn echter niet aansprakelijk wanneer informatie wordt vrijgegeven door fouten in de overdracht of niet-geautoriseerde acties van derde partijen.

Lascal Ltd. behoudt zich het recht voor dit beleid, of elk ander beleid en werkwijzen bij te werken op elk moment mits redelijke kennisgeving aan websitegebruikers. Alle doorgevoerde wijzigingen treden onmiddellijk in voege.

3. Cookies

Onze website kan cookies gebruiken om de werking van de website te verbeteren. Dit zijn kleine tekstbestandjes die worden gecreëerd om jouw bezoek aan onze website te verbeteren en die ons helpen met analytische informatie. Je kan je browser zo instellen dat hij het gebruik van cookies voorkomt. Merk op dat onze website de cookies niet gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan.

4. Contactinformatie

Joran Lundh
Lascal Ltd
Suite 919, 9th floor, Tower 3
China Hong Kong City
33 Canton Road
Kowloon
Hong Kong
Ph. +852 2302-1511
Fax. +852 2302-1577

Synergy

Become a Member


Continue